Mešani pevski zbor šole vabi na prvo vajo v tem šolskem letu