Javne objave in razpisi


OBJAVA EVIDENČNIH NAROČIL 2016

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 objavljamo del evidenc o evidenčnih naročilih katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 € in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člene ZJN-3 in od katerih dalje mora izvesti postopek javnega naročanja, na način kot ga določa zakon.