Gimnazijski program nekoliko drugače


Obvezne izbirne vsebine so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa praviloma v strnjeni obliki.

Obvezne izbirne vsebine (OIV) so dejavnosti, ki jih morajo dijaki opraviti do zaključka izobraževanja, saj so del gimnazijskega predmetnika.

OIV se delijo na:

  • vsebine, obvezne za vse (obvezni del),
  • vsebine, obvezne za gimnazije,
  • dijakovo prosto izbiro (izbirni del).

Šolsko leto 2019/2020

OIV Katalog OIV – dijakova prosta izbira 2019/20

Šolsko leto 2018/2019:

Katalog OIV – dijakova prosta izbira 2018/19

Dnevnik opravljenih izbirnih programov v šolskem letu 2018/2019

Šolsko leto 2017/2018:

OIV prosta izbira 2017/2018