Skoči na glavno vsebino

Po prvomajskih praznikih se začne spomladanski rok splošne mature. V torek, 7. maja, bodo pisali prvo izpitno polo – maturitetni esej iz slovenščine. Naslov letošnjega tematskega sklopa je Stiske družine in posameznika na zgodovinskih prelomnicah, obvezni deli pa sta romana Francoski testament (Andrei Makine) in Angel pozabe (Maja Hoderlap). Za pisanje eseja imajo dijakinje in dijaki na voljo 120 minut, ovrednoten pa je s 50 točkami; 30 jih je namenjenih ocenjevanju vsebine, preostale pa jeziku oziroma jezikovni pravilnosti, slogu in zgradbi.

Drugi del pisnega izpita iz slovenščine bodo dijakinje in dijaki pisali 29. maja.

Pisni izpiti iz tujih jezikov in matematike bodo na splošni maturi potekali junija. Iz tujih jezikov 1., 6., 11., 12. in 13. junija, iz matematike pa 8. junija. Med 30. majem in 14. junijem pa bodo potekali pisni izpiti iz izbirnih predmetov na splošni maturi. Ustni maturitetni izpiti splošne mature bodo na šolo potekali med 13. in 22. junijem.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem roku splošne mature bodo kandidatke in kandidati seznanjeni v četrtek, 11. julija.

Vir: MIZŠ

Obvestilo za dijake prvih, drugih in tretjih letnikov

Drugi letniki imate vsebine povezane s programom obveznih izbirnih vsebin. Prvi in tretji letniki imate pouk po prilagojenem urniku.

Glavni odmor je po peti šolski uri in traja od 11.10 do 11.40.

Matura se bo izvajala v prvem in drugem nadstropju šole. V času pisanja mature ni dovoljen dostop do teh učilnic.

Dijaki četrtih letnikov ste odjavljeni od malice. Če želite malicati, se oglasite pri koordinatorju šolske prehrane, najpozneje do ponedeljka, 6. maja do 11. ure. 

Dostopnost