Skoči na glavno vsebino

Izobraževalni program

PREDMETNIK V PROGRAMU GIMNAZIJA 

Predmet Šifrant 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Obvezni štiriletni predmeti          
Slovenščina SLO 4 4 4 4
Matematika MAT 4 4 4 4
Prvi tuji jezik (angleščina) ANG 3 3 3 3
Drugi tuji jezik (nemščina, francoščina) NEM/FRA 3 3 3 3
Zgodovina ZGO 2 2 2 2
Športna vzgoja ŠVZ 3 3 3 3
Obvezni predmeti          
Glasba GLA 1,5*
Likovna umetnost LUM 1,5*
Geografija GEO 2 2 2
Biologija BIO 2 2 2
Kemija KEM 2 2 2
Fizika FIZ 2 2 2
Psihologija PSI 2
Sociologija SOC 2
Filozofija FIL 2
Informatika INF 2
Izbirni predmeti          
Tretji tuji jezik (nemščina, francoščina) NEM/FRA   2** 2** 2**
Kreativno podjetništvo KPO 3**
Ekonomija EKN 3**
Nerazporejene ure za izbirne predmete   3*** 3***
Nerazporejene ure za pripravo na maturo   10-12**
Obvezne izbirne vsebine – ur/leto OIV 90 90 90 30
Skupaj ure na teden   33 32 32 33

Legenda: * izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin, **izbirni predmeti Izbirnost v 1. letniku: Dijaki lahko za drugi tuji jezik ob vpisu izbirajo med nemščino in francoščino. Šola lahko ure za izbirne predmete prilagodi posamezni usmeritvi in pripravam za maturo. ***  V 3. letniku so 3 ure namenjene pripravam na maturo iz dveh izbirnih predmetov. V 4. letniku je po 1 ura namenjena trem obveznim maturitetnim predmetom (SLO, MAT, ANG), dvakrat po 4 ure pa obema izbirnima predmetoma.

PREDMETNIK ZA ŠPORTNE ODDELKE V PROGRAMU GIMNAZIJA (š)

Predmet Šifrant 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Obvezni štiriletni predmeti          
Slovenščina SLO 4 4 4 4
Matematika MAT 4 4 4 4
Prvi tuji jezik (angleščina) ANG 3 3 3 3
Drugi tuji jezik (nemščina, francoščina) NEM/FRA 3 3 3 3
Zgodovina ZGO 2 2 2 2
Športna vzgoja ŠVZ 6 6 6 3-6
Obvezni predmeti          
Glasba GLA 1,5*
Likovna umetnost LUM 1,5*
Geografija GEO 2 2 2
Biologija BIO 2 2 2
Kemija KEM 2 2 2
Fizika FIZ 2 2 2
Psihologija PSI 2
Sociologija SOC 2
Filozofija FIL 2
Informatika INF 2
Nerazporejene ure za izbirne predmete   1** 1-2**
Nerazporejene ure za pripravo na maturo   10-12**
Obvezne izbirne vsebine – ur/leto OIV 90 90 90 30
Skupaj ure na teden   33 32 32 33

Legenda: * izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin, **izbirni predmeti v 2., 3. in 4. letniku. Izbirnost v 1. letniku: Dijaki lahko za drugi tuji jezik ob vpisu izbirajo med nemščino in francoščino. V 3. in 4. letniku so ure za izbirne predmete namenjene pripravam na maturo. V 4. letniku je po 1 ura namenjena trem obveznim maturitetnim predmetom (SLO, MAT, ANG), dvakrat po 4 ure pa obema izbirnima predmetoma.

Dostopnost