Skoči na glavno vsebino
Svet šole je organ upravljanja zavoda in odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, akt o ustanovitvi zavoda ali drugi predpisi, sprejema letni delovni načrt zavoda, potrjuje letno poročilo ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.

Svet šole deluje v skladu z zakonom in s sklepom o ustanovitvi ter poslovnikom sveta šole.

Svet šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov. 

Svet šole vodi Barbara Valentinčič Barlič.

Sestanki sveta šole:
Konstitutivna seja Sveta šole Gimnazije Brežice, 31. 3. – 1. 4. 2020
1. dopisna seja Sveta šole Gimnazije Brežice, 8. 6. – 10. 6. 2020
2. dopisna seja Sveta šole Gimnazije Brežice, 16. 6. – 17. 6. 2020
1. redna seja Sveta šole Gimnazije Brežice, 29. 9. 2020
3. dopisna seja Svesta šole Gimnazije Brežice, 2. 11. – 4. 11. 2020

Dostopnost