Skoči na glavno vsebino

Na ministrstvu so pripravili nova rokovnika za prijavo in vpis v srednje šole za naslednje šolsko leto, ki sta objavljena tudi na spletni strani ministrstva. Kot izhaja iz obeh rokovnikov, je nov rok za prijavo za vpis v srednješolske programe 11. maj 2020. Do tega datuma morate vsi kandidati, ki se želite naslednje šolsko leto izobraževati v Gimnaziji Brežice, oddati prijavnico.

Kandidatom za vpis v Gimnazijo Brežice  je prijavnica na voljo na spletni strani e-uprave, na naslovu: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192 (za vpis v srednje šole). Kandidati prijavnico natisnete, jo izpolnite, podpišete (kandidat in starš) in jo pošljete na  naslov Gimnazija Brežice, Trg izgnancev 14, 8250 Brežice.

Prijavnico lahko pošljete priporočeno po pošti (samo priporočeno in NE s povratnico), ali pa skenirano (fotografirano) na elektronski naslov gimnazija.brezice@guest.arnes.si. Če boste pošiljali prijavnico po elektronski pošti, svetujemo, da prijavnico v vednost pošljete tudi na elektronski naslov naše šolske svetovalni delavke Gordane Rostohar (gordana.rostohar@guest.arnes.si).
Ob tem poudarjamo, da na prijavnici za vpis ni potreben podpis in žig ravnateljice oziroma ravnatelja osnovne šole.

Tisti kandidati, ki ste že oddali prijavnico za vpis v našo gimnazijo, nove prijavnice ni treba več pošiljati, saj so do sedaj prispele prijavnice veljavne in upoštevane.

Kandidati, ki ste se prijavili v izobraževalni program Gimnazija – športni oddelek, ste že do 4. 3. 2020 na šolo posredovali vso zahtevano dokumentacijo za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vpis v tovrstni program. Kandidate obveščamo, da bomo razgovor s kandidati za vpis v športne oddelke opravili na daljavo že v maju. O vseh podrobnostih vas bomo obvestili.

Nova prijavnica za vpis v srednjo šolo, 20. 4. 2020

Uroš Škof,
ravnatelj

 

Fotografija: Sharon McCutcheon – Unsplash

Dostopnost