Skoči na glavno vsebino

Kreativno podjetništvo

Kreativno podjetništvo je strokovno-teoretični predmet, ki posreduje temeljna poslovna znanja in veščine ter razvija podjetniške lastnosti in spretnosti dijakov z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije.

Ponuja možnost uresničitve poslovnih in drugih zamisli, spodbuja dijake k inovativnosti in ustvarjalnosti. Vodilna ideja učnega načrta tega predmeta je razvijanje podjetnih lastnosti, ki jih bodo dijaki lahko uporabili v različnih življenjskih situacijah.

Poleg razvoja podjetnih lastnosti je namen predmeta dijake navajati na čim bolj samostojno delo, kjer bodo prišle v ospredje njihove komunikacijske veščine, iznajdljivost in sposobnost prilagajanja različnim okoliščinam. Dijaki teoretično znanje nadgradijo s praktičnimi primeri, saj pri predmetu pripravljajo različne projekte, v katerih pridejo do izraza vse pridobljene podjetne veščine.

Ocenjevanje:

Pri predmetu se ocenjuje predvsem raziskovalne naloge, prizadevnost in iznajdljivost dijaka pri raziskovalnem delu, predstavitve dijaka, zagovore različnih nalog, projektne mape, nastope dijaka in druge konkretne izdelke (intervjuje, ankete, poročila, oglase, načrte trženja, seminarske naloge, ipd), po vnaprej določenih kriterijih.

Dostopnost