Skoči na glavno vsebino

Vpis 2017

Obvestilo o poteku vpisnega postopka v program Gimnazije (šolsko leto 2017/2018)

Poročilo učenca o prepoznani nadarjenosti v OŠ 2017

Soglasje staršev za vključitev v športno skupino 2017

Potrdilo o registraciji in udeležbi na uradnih tekmovanjih nacionalne športne panožne zveze 2017

Potrdilo o članstvu v športnem klubu 2017

Izjava trenerja 2017

 

 

DEVETOŠOLEC, DEVETOŠOLKA, SE TEŽKO ODLOČATA, NA KATERO SREDNJO ŠOLO SE VPISATI?

Se čudiš, zakaj v zadnjem času odrasli okoli tebe toliko govorijo o tem, kako pomembno je izbrati dobro srednjo šolo? Tebe pa to že pošteno moti, kaj?

Ja, tako pač je, ker se odrasli zavedamo, da je prava izbira srednje šole odločilna tudi za kasnejše življenje, saj vodi do primerne izbire študija, poklica, kariere in zadovoljnega življenja v odrasli dobi.

Si uspešen, vedoželjen učenec oz. uspešna, vedoželjna učenka in si se že odločil, da se vpišeš na gimnazijo?

Dobra odločitev. Všečkam!

Z vpisom v gimnazijo se ti bo odprl nov svet, imel boš možnost preizkušanja številnih novih dejavnosti, poglabljanja znanja in pridobivanja dragocenih izkušenj. Gimnazijsko življenje lahko pomembno prispeva k tvojemu osebnostnemu razvoju in zorenju. Nadgradiš lahko zaupanje vase, ki je vitalnega pomena za tvoj uspeh tako med šolanjem kot v življenju nasploh, zato boš v prihodnosti lahko uresničil tudi visoke cilje, o katerih sedaj sploh še ne razmišljaš.

Vedeti pa moraš, da se bo tvoje življenje gimnazijca oz. gimnazijke v veliki meri spremenilo. Pred teboj bodo večje zahteve in prevzemati boš moral večjo odgovornost zase. Če si bil doslej uspešen, ne da bi za šolsko delo porabil veliko časa, in če se ne znaš učinkovito učiti, boš imel lahko, vsaj v začetku, kar nekaj težav. Ampak saj veš, če si nekaj res močno želiš, potem si pripravljen v delo, ki te vodi do izbranega cilja, vložiti več napora. Če si pripravljen vztrajati in se v učno snov poglobiti tudi takrat, ko bi bilo sicer prijetneje početi kaj drugega, ti je uspeh zagotovljen. Na gimnaziji smo ti pri razvijanju uspešnih strategij učenja tudi pripravljeni pomagati, saj vemo, da brez kakovostnega učenja ni kakovostnega znanja.

In kaj želiš kasneje v življenju početi?

Imaš zelo jasno sliko tega pred svojimi očmi? Imaš že izbran svoj “sanjski” poklic?

Dobro zate, če je tako. Všečkam!

Vedno je lažje načrtovati pot in na njej tudi vztrajati, če imaš izbran cilj.

Ampak tudi če si boš v naslednjih letih premislil in si izbral povsem drugo študijsko pot, nič zato. Dobro opravljena splošna matura namreč odpira prav vsa univerzitetna vrata.

 

Kaj pa, če še ne veš točno, kaj bi želel postati?

Nič zaskrbljujočega. Mnogi mladostniki se pri 14, 15 letih težko odločate, ker se vaši interesi še razvijajo, in potrebujete daljši čas za raziskovanje različnih predmetnih področij. Morda si želiš tudi več časa za spoznavanje sebe in svojih prednosti? Z vpisom na gimnazijo ta čas prav gotovo pridobiš.

 

Bega pa te še nekaj drugih vprašanj?

Devetošolci jih imate vsako leto veliko, nekatera si upate zastaviti zelo glasno, o nekaterih molčite; tako je velikokrat, ko nas stvari skrbijo … Zato sem zbrala nekaj takšnih vprašanj in odgovorila nanje, morda se med odgovori skriva tudi kakšen, ki bo pravi zate. Delim jih s teboj.

 

NEMŠČINA ALI FRANCOŠČINA?

“Več jezikov znaš, več veljaš.” Tako je veljalo nekdaj, tako se izkazuje tudi danes. Na brežiški gimnaziji se največ dijakov uči nemškega jezika, lahko pa se odločiš tudi za učenje poetične francoščine in poučevala te bo profesorica, ki je sama maturirala v Franciji. Imenitno, kajne? Predmetnik drugega in tretjega letnika omogoča tudi izbiro tretjega tujega jezika.

 

JE RES NA BREŽIŠKI GIMNAZIJI ZELO DOBRO POSKRBLJENO ZA ŠPORTNIKE?

Res. Zdaj, ko imamo tako lepo in dobro opremljeno veliko telovadnico, si to lahko privoščimo. Če si želiš na tedenskem urniku več športne vzgoje ali da bi že v šoli, namesto popoldan, opravil del svojega vsakodnevnega športnega treninga, bodo profesorji športne vzgoje posebej zate sestavili individualiziran program, po katerem boš delal. Ko boš s svojim klubom na pripravah, boš od učiteljev dobil učno gradivo po elektronski pošti, prilagojeno boš imel preverjanje in ocenjevanje znanja …

 

KAKO PA JE Z DRUŽENJEM GIMNAZIJCEV MED SEBOJ?

Ko se »vročica« prvih septembrskih dni malo umiri in začneš bolj sproščeno spoznavati nove obraze, med katerimi boš preživel naslednja 4 leta, boš med njimi zagotovo našel prijatelje, ki bodo delili s teboj vse radosti in tegobe najstništva. Prijatelje, ki te bodo opogumljali in podpirali, upoštevali tvoje interese in ti pomagali k objektivnejšemu pogledu na samega sebe. Če nekdo s teboj podeli svoje izkušnje, če te opozori, da v nečem nimaš prav ali da počneš stvari, ki te ogrožajo, pa je to lahko neprecenljive vrednosti. Vsi nekdanji brežiški gimnazijci ti bodo zagotovo potrdili, če jih boš o tem vprašal, da so na gimnaziji dobili čudovite prijatelje za celo življenje.

 

ALI BOM SPLOH IMEL KAJ PROSTEGA ČASA ZASE ?

Mnoge učence skrbi, da z vpisom v gimnazijo ne bodo imeli dovolj prostega časa zase. Pa ni tako. Če se boš dobro organiziral in si znal porazdeliti svoj čas, bo to prispevalo k tvojemu boljšemu počutju in imel boš tudi več časa za sprostitev. Tudi za rekreiranje naj ti nikoli ne bo žal nameniti svojega časa, saj poznaš rek “Zdrav um v zdravem telesu”.

Na šoli imamo toliko krožkov in toliko različnih izbirnih interesnih vsebin, da lahko vsakdo najde kaj zanimivega zase. Verjetno bo kar težko izbrati med njimi, saj jih bo zagotovo več, ki te bodo zanimali. Preizkusiš se lahko v različnih dejavnostih, razvijaš svoje interese in gradiš svojo samopodobo z odkrivanjem tega, kar zmoreš. Hkrati spoznaš vrstnike iz drugih oddelkov in letnikov, ki jih zanimajo podobne stvari kot tebe. Vse te ure potekajo bolj sproščeno kot ure pouka in z mentorji se vzpostavijo zares dobri odnosi.

Morda pri raziskovalnem delu, kjer naši dijaki dosegajo zavidljive rezultate, odkriješ področje, ki te bo posebej pritegnilo in se boš zato odloči za nadaljnji študij v tej smeri.

Če rad spoznavaš druge kulture, se boš zagotovo vključil v katero od mednarodnih izmenjav, če rad potuješ, pa te bodo starši, zaradi pestre ponudbe strokovnih ekskurzij, bolj malo videli doma …

KAJ PA PETKE?

Petke? Hmm, kaj vse zanima bodoče dijake … Ja, maturantke po novoletnih počitnicah naenkrat vse postanejo višje, ker trenirajo za maturantski ples in se prično sprehajati naokrog v čeveljčkih z visokimi petami … Aja, ne pêtke, pétke si imel v mislih? Ocene? Dolgočasna tema …

Petke ne bodo le sanje, če dobro povezuješ stvari med seboj, uvidiš razlike in pomene, hitro sklepaš in znaš svoje zaključke tudi pravilno izraziti in seveda, če si pripravljen čas nameniti tudi utrjevanju in ponavljanju. Veliko gimnazijcev dosega visoke ocene in odlično opravi maturitetne izpite, kar jim zagotavlja vpis na kateri koli študijski program, ki ga izberejo. K dobrim ocenam pripomorejo tudi dobro razvite strategije obvladovanja stresnih situacij. A ne pozabi, ocene so vedno le opis nekega znanja in ne tega, koliko si vreden ti kot osebnost. Zato na vso moč izkoristi prednosti, ki so ti dane, svoja močna področja, uresničuj svojo nadarjenost in razvijaj talente ter nikar ne posplošuj svojih šibkosti, vsakdo od nas jih ima.

MATURA, MATURA, MATURA … JE RES TAKO POMEMBNA?  

Res je. Uspešno opravljena matura je pomembna, ker omogoča vstop na vse univerzitetne študijske programe in enovite magistrske študije. Na maturi moraš dokazati znanje treh splošnih predmetov (slovenščine, matematike in tujega jezika) ter dveh izbirnih predmetov, ki ju izbereš glede na svoj interes med biologijo, kemijo, nemščino, francoščino, psihologijo, sociologijo, fiziko, geografijo, zgodovino, ekonomijo in informatiko. Če se vsa štiri leta prizadevno učiš, matura ne predstavlja nobenega problema; pridobiš široko splošno znanje in razgledanost, kar je v življenju pomembno na vsakem koraku.

KDO TI LAHKO POMAGA PRI ODLOČANJU O VPISU V GIMNAZIJO?

STARŠI

Dobro te poznajo in ti lahko zato dobro svetujejo, vendar obstaja tudi bojazen, da se v to prikradejo kakšne njihove neuresničene želje iz mladosti …

PRIJATELJI

Morda ti lahko dobro svetujejo iz svoje izkušnje. Vendar pozor! Ne odločaj se za določeno šolo samo zato, da boš lahko odmore preživljal s svojimi dosedanjimi prijatelji! Dopusti si priložnost, da spoznaš tudi nove!

UČITELJI

Učitelji v OŠ, ki dobro poznajo tvoja močna področja in tvoje šibkosti, ti lahko dobro svetujejo. Razmisli, s katerimi učitelji bi se rad pogovoril o svoji odločitvi, in jih vprašaj za njihovo mnenje.

ŠOLSKA SVETOVALKA

Vaša šolska psihologinja, pedagoginja ali socialna delavka ti je zagotovo posredovala že veliko koristnih informacij s področja poklicne orientacije. Morda ti lahko pove še kaj zanimivega, povprašaj jo. Usmerja te lahko pri razmišljanju o prednostih posameznih izobraževalnih poti in ti ponudi nepristransko mnenje o tvojih možnostih.

 

Sem odgovorila na večino tvojih vprašanj?

Je tvoja odločitev za vpis v brežiško gimnazijo trdnejša? Všečkam!

Če pa kljub temu še nisi povsem prepričan, ali se vpisati v našo gimnazijo ali ne, me seveda lahko ti ali tvoji starši pokličete in dogovorili se bomo za pogovor, da bomo razjasnili dileme, ki so še ostale. Svoje izkušnje rada podelim z vami.

 

Dobro odločitev ti želim!

Psihologinja na Gimnaziji Brežice:

dr. Gordana Rostohar, specialistka kliničnopsihološkega svetovanja

 

DATUMI VPISNEGA POSTOPKA 2016

Dostopnost