Skoči na glavno vsebino

OIV – ZDRAVSTENA VZGOJA / obvezna za vse dijake prvih letnikov

Skupno število ur: 15 / 12 ur realiziranih v šoli za uvodna navodila,  delavnice in predavanja, 3 ure so namenjene predhodni domači pripravi.

V primeru opravičene odsotnosti je dijak dolžan do konca pouka pripraviti raziskavo o prehranjevalnih navadah v razredu ali raziskavo o temi, ki jo oblikuje skupaj s profesorjem – vodjem delavnice za posamezni oddelek. Pri izdelavi se upoštevajo navodila za izdelavo seminarskih, terenskih in raziskovalnih nalog. Navodila so objavljena na spletni strani Gimnazije Brežice. Predstavitev in zagovor naloge se opravi v razredu pri uri biologije ali kemije.

 

Tema: Kako ohranjati zdravo življenje? / medpredmetno povezovanje

Število ur: 15

-1 ura za uvodna navodila s profesorjem, ki vodi delavnico posameznega oddelka- čas določen po presoji

– 3 ure za domačo pripravo gradiva

-11 ur za delavnice in predavanja

Datum: 16. 06. 2017 in 19. 06. 2017

IZVAJALCI:

  • notranji izvajalci: N. Mandić, prof. P. Šet, prof. M. Malus, prof. I. Karalić, lab., Peterkovič, lab.
  • zunanji izvajalci: L. Kramar, univ. dipl. med. s. – Zdravstveni dom Brežice, V. Lapuh in L. Rožman – študentki Medicinske fakultete Ljubljana.

Načrtovanje: znotraj oddelka se izvede diferenciacija in ciljno načrtovanje skupine glede na interes in aktualnost. Vsak učitelj v svojem razredu skupaj z dijaki izvede načrt dela. Dogovori se za gradivo in material, ki ga bodo potrebovali. Pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji upošteva elemente prenove gimnazije, izhaja naj iz težnje po ohranjanju zdravega življenja.

 

Primeri: ugotavljanje vzrokov za nastanek motenj hranjenja, primerjanje aditivov v živilih različnih proizvajalcev, kakovost živila – določanje kakovosti s kemijskimi analiznimi metodami, ugotavljanje prehranjevalnih  navad v razredu, vzdrževanje stabilnega imunskega sistema, uporaba energetskih pijač in posledice, zdravila…

 

Objavljeno: 1. 6. 2017  na spletni strani Gimnazije Brežice, na oglasni deski biologije in kemije.

 

 

Datum: 16.06. 2017 – petek

 

1.a BIO- 1 1.b BIO-2 1.c KEM-2

1. 7.10  – 7.55

 

Oživljanje

V. Lapuh, L. Rožman

P. Šet, I. Karalić

Predavanje

M. Malus

Delo v delavnicah

2. 8.00 – 8.45

 

Predavanje

P. Šet

Oživljanje

V. Lapuh, L. Rožman,

M. Malus, I. Karalić

Delo v delavnicah

N. Mandić

 

3. 8.50 – 9.35

Delo v delavnicah

P. Šet

 

Delo v delavnicah

M. Malus

Delo v delavnicah

N. Mandić

 

4. 9.40 – 10. 25

Delo v delavnicah

P. Šet

 

Delo v delavnicah

M. Malus

Oživljanje

V. Lapuh, L. Rožman

N. Mandić, I. Karalić

 

Glavni odmor

     

 

5. 10.55 – 11.40

Delo v delavnicah

P. Šet

 

Stres….

L. Kramar, I. Karalić

Predavanje

N. Mandić

 

6. 11.45 – 12.30

 

Delo v delavnicah

P. šet

L. Kramar, I. Karalić Prosto
Datum: 19.06. 2017 – ponedeljek 1.a BIO-1 1.b BIO-2 1.c KEM-2

1. 7.10 – 7.55

 

 

Prosto

 

Tobak

V. Lapuh, L. Rožman

Delo v delavnicah

N. Mandić

2. 8.00 – 8.45

 

 

Tobak

V. Lapuh, L. Rožman

Delo v delavnicah

M. Malus

Delo v delavnicah

N. Mandić

 

3. 8.50 – 9.35

 

Stres…

L. Kramar, I. Karalić

Delo v delavnicah

M. Malus

Delo v delavnicah

N. Mandić

4. 9.40 – 10.25

 

 

L. Kramar, I. Karalić

Delo v delavnicah

M. Malus

Tobak

V. Lapuh, L. Rožman,

D. Peterkovič

Glavni odmor      

5. 10.55 – 11.40

 

 

Delo v delavnicah

P. šet

Delo v delavnicah

M. Malus

Stres…

L. Kramar, D. Peterkovič

6. 11.45 – 12.30

 

 

Delo v delavnicah

P. šet

Prosto L. Kramar, D. Peterkovič

 

 

Pripravila: Mirna Malus, prof.

Dostopnost