Skoči na glavno vsebino

Člani knjižnice so vsi dijaki (in zaposleni) Gimnazije Brežice, ki si izposojajo knjige brezplačno do zaključka pouka; revije in časopise ter priročno literaturo (leksikone, slovarje, atlase, enciklopedije) pa lahko berejo v šolski avli ali si izposodijo za domov. Izposojevalni rok je 14 dni. Dijaku se lahko izposoja tudi podaljša.

Dijaki zaključnih letnikov morajo gradivo vrniti do konca pouka. Lahko si ga izposodijo za maturo, vendar ga morajo vrniti pred podelitvijo spričeval.

Dijaki, ki potrebujejo gradivo za popravne izpite, si ga lahko izposodijo tudi preko počitnic, v dogovoru s knjižničarko.

Uporabnik je dolžan izgubljeno ali poškodovano gradivo nadomestiti z enako novo enoto gradiva.

Knjižnica se s svojo dejavnostjo in gradivom vključuje v vzgojno-izobraževalno delo šole.

Za dijake je načeloma odprta od ponedeljka do petka od 7.10 do 14.30. ure. V njej sem v letošnjem šolskem letu zaposlena bibliotekarka Ema Maček. Delovni čas je vezan na obveznosti dela v razredu oz. na urnik, zato je objavljen na vratih knjižnice.

Knjižnica s šolsko avlo je namenjena študiju, učenju, iskanju gradiva in informacij, tudi pouku. Zato morata biti zagotovljena mir in tišina. Prav tako ni dovoljeno prinašanje hrane in pijače v sam knjižnični prostor. Dijaki in profesorji imajo v naši šolski knjižnici na razpolago približno 15.000 enot knjižničnega gradiva ter okoli 25 časopisov, strokovnih ter poljudnih revij.

Knjižnica oz. šolska avla je opremljena z računalniki za pisanje seminarskih nalog in iskanje literature, občasno se v njej izvaja tudi pouk informatike ali kakšnega drugega predmeta. V času glavnega odmora je šolska avla družaben prostor, kjer poteka živahna izmenjava informacij.

Teme knjižnične vzgoje (Knjižnično informacijsko znanje – KIZ, ki je obvezno za vse dijake in zajema 15 ur v štirih letih šolanja):

  • Projekt »Rastem s knjigo«, »Rastem z e-viri«, Domoznanstvo (v sodelovanju s Knjižnico Brežice),
  • Predavanja v Knjižnici Brežice,
  • Uporaba priročne knjižnice,
  • Izdelava seminarske naloge, iskanje gradiva, citiranje literature,
  • Priprava gradiva za medpredmetne ekskurzije in projektne dni.

 

UČBENIŠKI SKLAD

Na Gimnaziji Brežice že vrsto let deluje učbeniški sklad. Namenjen je dijakom gimnazije od prvega do četrtega letnika.

Knjižnica Gimnazije Brežice skrbi za učbeniški sklad, v okviru katerega si lahko dijaki izposodijo komplete učbenikov, ki jih potrebujejo pri pouku. V učbeniški sklad vključujemo samo učbenike, ki so objavljeni (potrjeni) v Katalogu učbenikov za srednje šole.

Dijaki, ki se odločijo za izposojo (to je velika večina), plačajo izposojevalnino po položnici.

Cena kompleta znaša do ene tretjine maloprodajne cene. Učbenike morajo dijaki vrniti ob koncu šolskega leta v knjižnico. Uporabnik je dolžan plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne.

 

 

SEZNAM GRADIVA 2024/25

Seznam učbenikov in ostalega gradiva v šolskem letu 2024-2025

Dostopnost