Šolski sklad

Ustanovitev šolskega sklada

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-G) je Ministrstvo za šolstvo in šport leta 1998 z dopisom ravnateljem še dodatno priporočalo ustanovitev šolskih skladov po posameznih šolah. Po teh priporočilih in lastnih pobudah zaposlenih je bil tudi na naši šoli sprejet sklep o ustanovitvi šolskega sklada. Na osnovi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-G) Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008, pa je vsaka šola obvezana k temu, da ustanovi šolski sklad.

Namen

Iz šolskega sklada se financirajo dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev.
Delo šolskega sklada naše šole je usmerjeno predvsem v pridobivanje sredstev za zagotavljanje nadstandardnih učnih programov in omogočanje vsem dijakom udeležbo v njih.

Nekaj najpomembnejših ciljev delovanja sklada:

  • uvajanje sodobnih metod dela v proces vzgoje in izobraževanja,
  • udeležba dijakov na tekmovanjih iz znanj v Sloveniji in tujini, športnih tekmovanjih in ostalih tekmovanjih,
  • razvijanje ustvarjalnosti (krožki, delavnice, natečaji …),
  • nabava opreme za kakovostnejše izobraževalno delo,
  • dodatno izobraževanje in delo z nadarjenimi dijaki,
  • pomoč pri izobraževanju dijakov s slabšim socialnim in materialnim statusom,
  • dodatno preventivno delo z dijaki za učinkovito izrabo prostega časa,
  • usposabljanje dijakov iz prve pomoči,
  • nakup robotskih setov MINDSTORMS EV3 Education in Raspberry Pi.

Donatorska pogodba za šolski sklad
UPN položnica za šolski sklad
Šolsko leto 2019/20
Vabilo na 1. sejo upravnega odbora šolskega sklada šole 2019/20
Zapisnik 1. seje upravnega odbora v šolskem letu 2019/20
Šolsko leto 2018/19
Vabilo na 1. sejo upravnega odbora šolskega sklada šole 2018/19
Zapisnik 1. seje upravnega odbora šolskega sklada v šolskem letu 2019/20
Šolsko leto 2017/18
Pravila o delovanju šolskega sklada Gimnazije Brežice
Vabilo na 3. sejo upravnega odbora šolskega sklada šole
Zapisnik 3. seje upravnega odbora šolskega sklada
Vabilo na 2. sejo upravnega odbora šolskega sklada šole
Zapisnik 2. seje upravnega odbora šolskega sklada šole
Vabilo na 1. sejo upravnega odbora šolskega sklada šole
Zapisnik 1. seje upravnega odbora šolskega sklada šole
Šolsko leto 2016/2017
Zapisnik 1. seje upravnega odbora šolskega sklada šole
Šolsko leto 2015/2016
Zapisnik 3. seje upravnega odbora šolskega sklada šole
Zapisnik 2. seje upravnega odbora šolskega sklada šole
Zapisnik 1. seje upravnega odbora šolskega sklada šole
Šolsko leto 2014/2015
Zapisnik 2. seje UOŠS 30.6.2015
Zapisnik 1. seje UOŠSGB 23.10.2014
Šolsko leto 2013/2014
Zapisnik 1. seje UOŠSGB 17.09.2013
Pravila ŠSGB 07.11.2005