Gimnazijski program nekoliko drugače

Obvezne izbirne vsebine so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa praviloma v strnjeni obliki.

Obvezne izbirne vsebine (OIV) so dejavnosti, ki jih morajo dijaki opraviti do zaključka izobraževanja, saj so del gimnazijskega predmetnika.

OIV se delijo na:

  • vsebine, obvezne za vse (obvezni del),
  • vsebine, obvezne za gimnazije,
  • dijakovo prosto izbiro (izbirni del).

Šolsko leto 2019/2020:

Katalog OIV – dijakova prosta izbira 2019-20 

Dnevnik opravljenih izbirnih programov v šolskem letu 2019/2020