PODVIG

Gimnazija Brežice je vključena v projekt »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«ki poteka od 2018 do 2022.

Kaj je  podjetnost? Samoiniciativnost in podjetnost skupaj predstavljata eno od osmih kompetenc za vseživljenjsko učenje (po definiciji Evropske unije). Samoiniciativnost in podjetnost je kompetenca, ki posamezniku omogoča identifikacijo in izkoriščanje ponujenih priložnosti, realizacijo idej, načrtovanje in upravljanje procesov, ki vodijo k zastavljenim ciljem (iz: School Education Gateway – Evropska spletna platforma za šolsko izobraževanje).  Kompetenca spodbuja izgrajevanje, razvijanje, urjenje veščin, spretnosti, osebnostnih lastnosti, ki dijakinjo/dijaka usmerjajo v večjo motiviranost, k razvoju močnih področij, v boljšo splošno poučenost, v izboljševanje komunikacijskih spretnosti. V procesu razvijanja kompetence  naj bi se usmerjali v  ustvarjalnost, inovativnost in sprejemanje tveganj, načrtovanje in vodenje projektov, prepoznavanje talentov, vodenje karierne poti.

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo.