9. 12. 2018 smo se dijaki Gimnazije Brežice skupaj z dvema profesorjema odpravili v Estonijo,
v mesto Narva. Obiskali smo jo v sklopu projekta Erasmus+, School as a launch
pad for your career. Cilj naše izmenjave je bil bolje spoznati naše
predispozicije ter raziskati prednosti in slabosti, ki nam bodo oteževale ali
pomagale pri naši poklicni poti.

Na tamkajšnji gimnaziji smo imeli različne delavnice, na katerih smo sodelovali z
dijaki iz države gostiteljice in drugih udeleženih držav, Portugalske in
Turčije. Vsaka država je na kratko predstavila svoje osnovne podatke ter trg
dela. Prav tako smo primerjali rezultate psiholoških anket, ki smo jih izvedli
na šolah. Ogledali smo si tudi turistične znamenitosti Narve ter glavnega mesta
Talin. Tam smo obiskali dve računalniško-informacijski podjetji, imeli pa smo
nekaj prostega časa za samostojno raziskovanje. Zaradi zapolnjenega urnika nam
je čas zelo hitro mineval in naša ekskurzija se je bližala koncu. Z vrstniki iz
drugih držav smo zadnje skupne trenutke izkoristili in se nasmejali do solz.

Ekskurzija v Estonijo je bila nepozabna izkušnja, naučili smo se veliko koristnih stvari in
odgovorili na marsikatero vprašanje o svoji prihodnosti. Zelo smo hvaležni šoli,
da nam je to omogočila, in si želimo, da bi še kdo izmed naših vrstnikov
doživel tako lepo in poučno izkušnjo.

Maruša Lipej, 2. a

Erasmus
+, KA229 – School Exchange Partnerships project: “School as a launch-pad of
your career”
EC Project Number: 2018-1-EE01-KA229-047116_2;
National Project ID: KA2-SE-124/18