Krka, d. d., Novo mesto razpisuje 49.
Krkine nagrade, ki so namenjene študentom programov
na vseh treh študijskih stopnjah
ter dijakom gimnazij in srednji šol.

K sodelovanju vabijo vse, ki
ste oziroma boste svoje raziskovalne naloge z znanstvenih področij, povezanih z
raziskavami in razvojem, proizvodnjo, vrednotenjem in kakovostjo ter trženjem farmacevtskih
surovin in zdravil, končali v obdobju od 1. julija 2018 do 30. junija
2019
ter jih na razpis prijavili do 5. julija 2019.

Informacije o prijavnih in razpisnih
pogojih so na voljo na spletni strani Krkinih nagrad na povezavi:
https://www.krkinenagrade.si/users/login?language=sl&url=%2Fsl%2Frazpis