Tudi letos se je 7 dijakov drugih in 5 dijakov tretjih
letnikov Gimnazije Brežice udeležilo šolskega tekmovanja v znanju nemškega jezika.
Dijaki so reševali naloge bralnega razumevanja, jezikovne strukture in napisali
krajši sestavek. Tekmovanje je trajalo 60 minut, uspešni pa so bili 3 dijaki,
ki so prejeli bronasto priznanje in se tako uvrstili naprej na državno
tekmovanje.

Državno tekmovanje je bilo 5. februarja na Srednji
ekonomski šoli in gimnaziji Maribor. Tu so dijaki poleg nalog za bralno razumevanje
in jezikovne strukture pisali tudi spis. Reševanje nalog, ki jih je pripravila
državna tekmovalna komisija, je trajalo 120 minut.

Vsi trije dijaki – Rok Novak iz 2. d, Lara Volčanšek
Koprivnik iz 2. c in Lea Lukavica iz 3. b – so prejeli srebrno priznanje.

Čestitke vsem udeležencem tekmovanja, še posebej naštetim
dijakom!

Profesorice nemškega jezika