Srednješolci berejo za letošnji maturitetni esej roman
koroške Slovenke Maje Haderlap. Roman Angel pozabe (2011) z intimno poetičnostjo spregovori o pomenu partizanskega gibanja na avstrijskem Koroškem.
Prek delovanja avtoričinega spomina se pred nami izrisujejo pokrajine, skozi
katere se preliva čas, ki s pomočjo izkušnje spreminja tako navade v Železni
Kapli kot tudi zavest domačinov o lastnem življenju. Izjemen pomen in vrednost
Angela pozabe potrjujejo številne nagrade in priznanja, pa tudi ponatisi
romana.

Dijaki četrtih letnikov si bodo predstavo ogledali v ponedeljek, 4. 3. 2019.
Odhod avtobusov bo ob 8.50 izpred gimnazije, povratek iz Ljubljane po ogledu predstave. Izbirni predmeti se izvedejo po urniku pred odhodom v Ljubljano.