Gimnazija Brežice,Trg izgnancev 14, 8250 Brežice

11. 3. 2019
je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja kemije. Od 44 dijakov, ki
so se udeležili tekmovanja, je bronaste Preglove plakete prejelo 12 dijakov. Devet
najboljših tekmovalcev se je udeležilo državnega tekmovanja iz znanja kemije za
Preglove plakete, ki je potekalo 11. 5. 2019, na Fakulteti za
kemijo in kemijsko tehnologijo, v Ljubljani.

Rezultati državnega
tekmovanja iz kemije:

Zap. št. Ime in priimek dijaka Razred Rezultati državnega tekmovanja
1. Primož Bogner 4. c Srebrna Preglova plaketa
2. Andraž Černoga 3. a Srebrna Preglova plaketa
3. Tinkara Jene 3. a Srebrna
Preglova plaketa
4. Urban Učanjšek 3. a Srebrna
Preglova plaketa
5. Neja Lesinšek 1. c Srebrna
Preglova plaketa

Dijaki, ki so prejeli bronaste Preglove plakete:

Zap. št. Ime in
priimek dijaka
Razred
1. Nina Bobnič 1. a
2. Zala Kek 1. a
3. Matevž Maček 1. a
4. Tinkara Robek 1. a
5. Neja Lesinšek 1. c
6. Črt Pinterič 1. c
7. Andraž
Černoga
3. a
8. Urban
Učanjšek
3. a
9. Tinkara Jene 3. a
10. Luka Račič 4. a
11. Primož Bogner 4. c
12. Julija
Filipčič
4. c

Uradni
rezultati tekmovanja iz znanja kemije za Preglove plakete so objavljeni na
spletni

strani ZOTKS.
 Vsem tekmovalcem in dobitnikom Preglovih
plaket iskreno čestitamo!

Brežice, 20.
5. 2019                                   Predsednica
ŠTK za kemijo: Nada Mandić, prof.