<a href="<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/school">School photo created by freepic.diller – www.freepik.com<img src="http://www.gimnazija-brezice.si/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/6387-1024×683.jpg" alt="<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/school">School photo created by freepic.diller – www.freepik.com
School photo created by freepic.diller – www.freepik.com

Naši dijaki si lahko tudi za prihodnje šolsko leto izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada.