Skoči na glavno vsebino

Na portalu eUprava (https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visjasola/subvencionirana-vozovnica.html) lahko dijaki uredijo subvencionirano
vozovnico v javnem linijskem avtobusnem, železniškem in mestnem prometu. Na portalu eUprava lahko dijaki z e-identiteto oddajo vlogo za subvencionirano vozovnico in
izvedejo spletni nakup vozovnice. Po oddaji elektronske vloge takoj prejmejo odločitev in lahko s potrjeno vlogo nadaljujejo s spletnim nakupom vozovnice pri izbranem prevozniku.
Vlogo morajo oddati vsi, ki prvič prosijo za subvencionirano vozovnico in tisti, ki želijo podaljšati veljavnost vloge iz preteklega šolskega leta. Ministrstvo za infrastrukturo je zagotovilo za vse dijake in študente, ki zaradi ukrepov COVID-19 niso mogli uporabljati javnega prevoza potnikov, zapis neizkoriščene vrednosti vozovnic na kartici IJPP. To vrednost lahko izkoristijo ob nakupu vozovnice za novo šolsko leto. Spletni nakup subvencionirane vozovnice z upoštevanjem neizkoriščene vrednosti vozovnice iz preteklega šolskega leta, trenutno še ni vzpostavljen. Informacija o spletni prodaji, ki bo omogočila koriščenje te vrednosti bo objavljena v medijih.
Da bi zmanjšali nevarnost okužb s covid-19, prosimo vse upravičence do subvencionirane vozovnice, da vlogo in vozovnice za novo šolsko leto v celoti uredijo preko spleta.

Vir fotografije: Business photo created by onlyyouqj – www.freepik.com

Dostopnost