Skoči na glavno vsebino

Skladno z okrožnicami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, o upravičenih dijakih do toplega obroka za čas izobraževanja na daljavo, se lahko upravičeni dijaki prijavite na brezplačni topli obrok, ki bo na voljo na prevzemnih mestih v občinah vaših stalnih prebivališč.

Do brezplačnega toplega obroka so upravičeni učenci in dijaki, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82 EUR (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oz. 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniške družine.

Vsem upravičenim dijakom, ki ste v letošnjem šolskem letu že prijavljeni na šolsko prehrano, smo poslali prijavnice na vaše elektronske naslove in vas pozivamo, da jih izpolnjene vrnete do srede, 11. 11. 2020, do 12.00.

Na topli obrok se lahko prijavite tudi dijaki/-nje, ki sicer niste prijavljeni na šolsko prehrano, vendar morate skupaj s prijavo, s katero obenem soglašate, da se vaši podatki o prijavi na topli obrok posredujejo občini vašega stalnega prebivališča, poslati tudi dokazilo o upravičenosti (fotokopijo ustrezne odločbe).

Za podrobnejša navodila (kje, kdaj in kako boste obroke prevzemali), spremljajte obvestila vaše občine.

Dostopnost