Skoči na glavno vsebino

Epidemija zaradi širjenja nalezljive bolezni COVID-19 je močno zarezala v naša vsakdanja življenja. Vlada Republike Slovenije se  proti njej bori s sprejemanjem odlokov in zakonov za zajezitev širjenja novega koronavirusa na vseh področjih. Znano je, da želi v novi paket ukrepov v okviru Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije  vključiti tudi začasni ukrep o izenačitvi vpisnih pogojev med maturanti poklicne in maturanti splošne mature.

Navedeni člen, brez utemeljene podlage, v epidemiološki situaciji omogoča izenačitev vpisnih pogojev med maturanti poklicne in maturanti splošne mature ter tako v privilegiran položaj postavlja en del srednješolske populacije – maturante poklicne mature.

Poklicna in splošna matura sta neprimerljivi. Poklicna matura ni postavljena na enakih temeljih kot splošna matura. Npr. ocena 4 pri predmetu matematika na poklicni maturi ni enakovredna oceni 4 na splošni maturi, saj obseg učne snovi, ki se ocenjuje na maturi, ni enak, s tem členom zakona pa se oceni izenačita. S tem, ko splošno in poklicno maturo obravnavamo enakovredno, se diskriminira nas, gimnazijce, ki opravljamo splošno maturo.

Šolski sistem je premišljen sistem in sprememba, kot je spreminjanje prehajanja med posameznimi stopnjami izobraževanja, lahko povzroči nepopravljive posledice. To bi se pokazalo v znižanju splošnega znanja v populaciji maturantov splošne mature.

Spremembe, kot so navedene v 56. členu zakona, zahtevajo tehten strokovni razmislek in edina rešitev, ki jo vidimo, je, da se sporni člen umakne iz nadaljnje obravnave. Poslance Državnega zbora Republike Slovenije iz Posavja zato pozivamo, da ne podprejo navedenega člena zakona. 

V imenu dijakinj in dijakov Gimnazije Brežice:

Tadej Cizelj,

predsednik Dijaške skupnosti

in

Maruša Ferenčak,

podpredsednica Dijaške skupnosti

Dostopnost