Skoči na glavno vsebino

Brežiška gimnazija je bila ob 75. letnici delovanja uspešna pri prijavi treh projektov Erasmus+ KA2. Šola je v preteklih letih razvila mrežo prijateljskih šol, s katerimi se je prijavila na razpis. Pandemija virusa COVID-19 sicer močno vpliva tudi  na izvajanje evropskih programov Erasmus+. Načrtovane mobilnosti so sicer onemogočene, vseeno pa poteka izvajanje projektov v obliki srečanj na daljavo.

 V projektu Opolnomočenje učencev skozi šolsko okolje, v katerem razen naše šole sodelujejo še šole iz Estonije, Bolgarije, Švedske in Turčije, bodo dijaki analizirali vpliv šolskega okolja na življenje in delo dijakov v partnerskih šolah skozi pet okolij – fizičnega, psihološkega, socialnega, intelektualnega in digitalnega. V projektu bodo ugotovili prednosti in slabosti učnega okolja in potrebe po spremembah. S projektom se bodo okrepile ključne kompetence dijakov. Izboljšana učna okolja sodelujočih šol bo pokazala zaključna evalvacija v maju 2022.

 Film Moje sanje je drugi projekt, v katerem poleg naše šole sodelujejo še šole  iz Bolgarije, Portugalske, Romunije in Turčije. Cilj projekta je bogatenje petih kultur, združenih v različnosti. Razvijali bodo praktične veščine snemanja filmov; s tem se bodo izboljšale digitalne kompetence. Prav tako se bodo razvijale veščine kritičnega mišljenja in ustvarjalnosti, vključno z razvijanjem komunikacijskih in socialnih veščin ter prepoznavanje demokratičnih vrednot.

V projektu Spodbujanje kritičnega razmišljanja in aktivnega državljanstva, lokalno in globalno, bodo dijaki izmenjali primere dobrih praks na področju razvijanja kritičnega razmišljanja in aktivnega državljanstva, oblikovali bodo zbirke orodij (toolbox) za uporabo v šoli. Organizirane bodo štiri izmenjave med dijaki (v živo ali virtualno), nadgradili bodo kompetence sodelujočih z različnimi orodji, spodbudili dijake h kritičnemu razmišljanju, aktivnemu državljanstvu ter medsebojnemu sodelovanju na lokalni in globalni ravni. V projektu sodelujejo šole iz Estonije, Litve, Portugalske, Turčije in naša šola.

Sodelovanje naše šole v projektih je pomembno, ker se s tem odkrivajo nova znanja in pletejo vezi med sodelujočimi šolami.

»Gimnazija Brežice v različnih mednarodnih projektih  sodeluje že več kot 20 let«, je povedal ravnatelj Gimnazije Brežice Uroš Škof. »Rezultat mednarodne dejavnosti je povezovanje. Namen mobilnosti je pridobitev različnih kompetenc, jezikovnega znanja, krepitev medkulturnega dialoga in razvijanje mehkih veščin; to so preprosto tiste veščine, ki se jih ne moremo naučiti v razredu,« je Škof naštel razloge, zakaj šola sodeluje v projektih Erasmus+. 

Sodelujoči v projektu želijo, da bi se razmere v Evropi čimprej uredile, da bi lahko dijaki sodelovali v mednarodnih izmenjavah. Projekti se bodo zaključili avgusta 2022.

ERASMUS+ program je poimenovan po Erazmu Rotterdamskem (1466–1536), slavnem nizozemskem humanistu in teologu. Prizadeval si je za idejo miru med narodi in dostojanstvo človeka, ki se opira na razumnost naše narave, zagovarjal sporazumevanje in pripravljenost na kompromis, sožitje, poudarjal pa je tudi pomen vzgoje in izobrazbe, še posebno humanistične.

Dostopnost