Skoči na glavno vsebino

Kopičenje odpadkov in onesnaževanje našega planeta s plastiko je eden največjih okoljskih problemov današnjega časa. Ne prizadene namreč le narave, iz katere črpamo različne vire, in živali, ki v tem okolju živijo, temveč škoduje tudi nam in prihodnjim generacijam, katerim bomo zapustili naš svet. S takšnim razmišljanjem smo se dijaki 3. a, v četrtek, 22. 4. 2021, na svetovni dan Zemlje, odločili za projektni dan, katerega namen je bil očistiti Brežice in širiti okoljsko ozaveščanje o varstvu našega planeta.

Projektni dan smo pričeli z uro nemščine oziroma francoščine, kjer smo si dijaki, ki se kot drugi tuj jezik učimo nemščino, ogledali nemški film o sortiranju in recikliranju odpadkov, o čemer smo se kasneje tudi pogovorili. Ugotovili smo, da se od vseh odpadkov reciklira le slaba tretjina, ostalo pa konča na odpadu, se sežge ali pa ostane v naravi. Medtem smo si pri francoščini ogledali francoski film o masovni pridelavi mesa, kjer smo lahko videli, skozi kaj vse gredo živali, preden pride njihovo meso na naše krožnike.

Po glavnem odmoru smo se dijaki skupaj z nekaterimi profesorji zbrali na šolskem dvorišču in se razdelili v pare. Vsak par je »dobil« svojo ulico, kjer smo iskali in pobirali smeti, predvsem plastiko. Pri tem nas je podprla tudi Komunala Brežice, ki nam je priskrbela vrečke in rokavice, za kar se jim lepo zahvaljujemo. S skupnimi močmi smo napolnili kar nekaj vrečk, v katerih se je nabralo veliko plastenk, embalažnih ovojev in manjših delcev aluminijaste folije. Ne glede na to da so Brežice lepo in čisto mesto, je potrebno včasih posvetiti pozornost tudi kotičkom, kamor drugače ne bi pogledali, saj smo največ odpadkov našli ravno v grmovjih v okolici trgovin, ob cestah, križiščih, v parkih in ob igriščih. Na žalost so bila v podobnem obsegu polna odpadkov ravno območja okoli posameznih smetnjakov in ekoloških otokov.

Po končani čistilni akciji smo napolnjene vreče zbrali pred šolo, nato jih je odpeljala komunalna služba, projektni dan pa nadaljevali pri pouku kemije. Ker smo se uro prej – pri čistilni akciji – ukvarjali z onesnaževanjem tal, smo sedaj našo pozornost podrobneje usmerili na onesnaževanje zraka. Po krajšem teoretičnem delu smo se z različnimi poskusi preizkusili še v praksi. Najprej smo se posvetili gorenju različnih goriv, med katerimi se je z največjim plamenom najhitreje vnel petrolej, nekaj časa pa smo namenili tudi lastnostim ogljikovega dioksida, onesnaževanju s pirotehniko ter gorenju magnezija, pri čemer se je pojavila bela svetloba.

V nadaljevanju našega projektnega dne smo se zbrali pred šolo, kjer smo posadili tri breze. Izvedli smo tudi krajši program in izvedeli marsikatero zanimivost o brezah – o njihovem pomenu, zgodovini ter tudi na splošno o pomenu dreves za človeštvo. Citat, ki pravi, da če posekamo eno drevo, jih moramo v zameno posaditi deset, nam je še posebej ostal v spominu.

Projektni dan smo zaključili z evalvacijo na šolskem vrtu. Ugotovili smo, da je bilo naše delo uspešno, saj nismo prispevali le k čistejšim Brežicam in večji okoljski ozaveščenosti, temveč smo se tudi s sošolci še bolj povezali.

Naš planet je poln odpadkov in plastike, vendar pa rešitev še zdaleč ne tiči samo v recikliranju. Tiči v zmanjšanju uporabe in same izdelave plastičnih izdelkov, kar bi pripomoglo tudi k manjšemu onesnaževanju. Le tako bomo lahko sebi in prihodnjim rodovom zagotovili čistejši svet. Ta projektni dan nas je naučil marsičesa, predvsem pa tega, da bi moral prav vsak človek vsaj enkrat v življenju sodelovati v čistilni akciji. To namreč ne bi pripomoglo le k večji okoljski ozaveščenosti in samozadovoljstvu posameznika, temveč bi ga to tudi motiviralo, da bi sam ravnal bolj preudarno.

Nastja Jan in Klara Omerzu

Dostopnost