Skoči na glavno vsebino

Danes se je s pisanjem eseja iz materinščine začela letošnja splošna matura, ki bo že za drugo generacijo maturantov potekala drugače. Tudi sicer stresno leto pred zaključkom šolanja je bilo in je še vedno nepredvidljivo. V tem šolskem letu se je klasičen pouk v šoli že po dobrem mesecu in pol zamenjal s poukom na daljavo. Dijaki zaključnih letnikov so se vrnili v šolo po štirih mesecih. Aprila sta sledila ponovno zaprtje države in vrnitev k pouku na daljavo, ki sta se zaključila 12. aprila. Takrat je znova stekel pouk v šoli.

Kandidati so v skladu z maturitetnim koledarjem pisali prvo izpitno polo – esej iz materinščine. Letošnji tematski sklop »Razmerja med generacijami« za maturitetni esej pri slovenščini obsega besedili Gorana Vojnovića Figa in Pera Pettersona Konje krast.

K prvemu delu izpita na splošni maturi se je na šoli prijavilo 100 kandidatov.  Pisni izpiti iz splošne mature se bodo nadaljevali  v soboto, 29. maja s pisanjem angleščine. Drugi del pisnega izpita iz slovenščine kot maternega jezika bodo dijaki pisali 31. maja, pisna izpita iz tujih jezikov (nemščina in francoščina) pa bosta potekala 8. in 15. junija. 5. junija bo potekal pisni izpit iz matematike ter med 1. in 16. junijem pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Ustni maturitetni izpiti bodo potekali med 14. in 23. junijem.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem izpitnem roku splošne mature bodo kandidati seznanjeni v ponedeljek, 12. julija. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi rezultatov maturantom, od sedme ure zjutraj, omogočil tudi dostop do svojih ocen preko spleta.

Dostopnost