Skoči na glavno vsebino

Na Gimnaziji Brežice smo 24. novembra 2021 prvič izvedli KARIERNE URE S STARŠI.

Na povabilo šolske psihologinje, dr. Gordane Rostohar, se je odzvalo sedem staršev, ki so dijakom in dijakinjam zaključnega letnika podrobneje predstavili svoje raznolike karierne poti in prav vse so bile zanimive! 

Na dogodku, ki smo ga, glede na nerazveseljivo epidemiološko situacijo v zvezi s širjenje virusa SARS- CoV-2, organizirali ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov, so sodelovali:

  • Klemen Kerin, doktor medicine, specialist splošne in žilne kirurgije, zaposlen v Deželni kliniki v Celovcu, ki dela tudi v Kirurškem sanatoriju v Rožni dolini;  
  • Špela Kerin, diplomirana inženirka ortotike in protetike, ki ima v Krškem svoj laboratorij, v katerem izdeluje individualno izdelane silikonske estetske proteze po delni amputaciji prstov, roke, stopal ter estetske silikonske proteze obraza; 
  • Mateja Sušin Brence, univ. dipl. arhitektka, ki deluje v svojem biroju M Mundus in ima bogate izkušnje s prostorskim načrtovanjem, arhitekturnim projektiranjem, notranjo opremo in inženiringom;
  • Marjetka Bratkovič, univerzitetna diplomirana psihologinja, specialistka klinične psihologije, iz Zdravstvenega doma v Krškem, kjer dela v Razvojni ambulanti s centrom za zgodnjo obravnavo predšolskih otrok Posavje; 
  • Elizabeta Cvetko, univerzitetna diplomirana ekonomistka, ki dela kot direktorica nabave v podjetju Bartog;
  • Martin Bedrač, ki se v svojem podjetju Horuk ukvarja z računalniškim programiranjem, spletnimi storitvami, svetovanjem in izobraževanjem in 
  • Martin Bevc, nadporočnik, ki dela kot pripadnik Slovenske vojske.

Gostje so se najprej v okviru okrogle mize spomnili na svoja dijaška leta, tega, kakšni so bili kot srednješolci, kakšne so bile njihove želje v zvezi s poklici in študijem, povedali so, kaj je bilo odločilno pri njihovem odločanju, kako so doživeli svoja izobraževanja za poklice, ki jih opravljajo danes, kako so se spoprijemali s težavami, če so nastopile in ob tem, skozi pripovedovanje o lastnih izkušnjah, dijakom podali veliko osebnih sporočil, ki jim bodo lahko služila kot vodila pri njihovem odločanju za študij in na začetkih njihove karierne poti.

V drugem delu dogodka pa so gostje podrobneje predstavili svoje poklice in delovna področja, spregovorili o možnostih zaposlitev ter odgovorili na številna vprašanja dijakov.

Karierne ure s starši bodo, glede na zadovoljstvo organizatorjev in dijakov, zelo verjetno postala stalnica našega dela v prihodnje. 

Vsem gostom še enkrat iskrena hvala, da so si vzeli svoj dragoceni čas in z nami podelili toliko zanimivih informacij in izkušenj.

Dostopnost