Skoči na glavno vsebino

Danes, v torek 28. 6. 2022 smo na naši šoli gostili 4-urno usposabljanje za pripravo digitalne strategije. Usposabljanje sta vodila mag. Andreja Čuk, predstojnica ZRSŠ OE Novo mesto in Uroš Škof, ravnatelj naše gimnazije, udeležili pa smo se ga predstavniki (ravnatelji in koordinatorji projekta oziroma njihovi namestniki) petindvajsetih VIZ (OŠ, SŠ centri in gimnazije, dijaški dom).

V prvem delu sta nam predavatelja predstavila rezultate samoevalvacije z orodjem SELFIE-e in odgovore po samostojno izvedeni prvi delavnici na posameznih VIZ-ih.

V drugem delu smo glede na lastne rezultate SELFIE-ja, zapis, ki smo ga oddali v 1ka in v skladu s kompetenčnimi področji iz DigCompEdu identificirali razvojne prioritete svojih VIZ-a v naslednjem šolskem letu.

V tretjem delu pa sta nam predavatelja predstavila izhodišča za pripravo digitalne strategije, načrt podpore pri pripravi digitalne strategije, ki ga bodo izvajali svetovalci šolam ter napovedala drugi del usposabljanja, ki ga bodo izpeljali konec septembra, tik pred rokom za oddajo digitalnih strategij. 

Dostopnost