Skoči na glavno vsebino

Program ekskurzije:

Iz Brežic se bomo peljali čez Bizeljsko do mejnega prehoda Šentilj. Nato bomo pot nadaljevali po avstrijski Štajerski mimo Gradca ter po Gradiščanski in Spodnji Avstriji.

Dunaj nas bo pričakal praznično odet. Očaral vas bo s svojo veličastno zgodovino, čudovitimi zgradbami in s svojo sodobnostjo. Nekoč je bilo to tudi naše glavno mesto. Na Dunaju so se izobraževali in delovali številni znameniti Slovenci. Veliko glavno mesto danes majhne Avstrije je imelo v zgodovini zelo pomembno vlogo. Bogata zgodovina je na Dunaju pustila mnoge sledi, kot so številne zgradbe, spomeniki, parki. Dunaj je dobil zaradi svoje tradicije in ugodne prometne lege sedež nekaterih pomembnih mednarodnih ustanov.

Po prihodu na Dunaj se bomo najprej ustavili v gradu Schönbrunn, ki so ga nekoč zgradili kot lovski dvorec z obširnim parkom, so od sredine 18. stoletja dograjevali do današnje velikosti. Bil je letni sedež ter rezidenčni grad cesarske družine in dvora. V široko razvejanih prostorih gradu je možnih več – daljših ali krajših – ogledov: po zasebnih prostorih pa tudi po reprezentativno in dragoceno opremljenih salonih. Sem spadajo apartmaji cesarja Franca Jožefa in njegove soproge Elisabete (Sisi) iz druge polovice 19. stoletja ter razkošni apartmaji cesarice Marije Terezije iz 18. stoletja, ki so bili opremljeni v stilu rokokoja.  

Sledil bo krožni avtobusni ogled po dunajskem ringu, okoli katerega se nizajo mogočne zgradbe. Sprehodili se bomo po središču mesta in se bomo ustavili pri mestnem dvoru – Hofburgu, na Grabnu in seveda Štefanovi cerkvi. Naredili bomo postanek na božičnem trgu pred mestno hišo. Spomnili se bomo tudi našega arhitekta Jožeta Plečnika in njegove Zacherlove hiše.

Nekaj bo tudi prostega časa za samostojno odkrivanje mesta, lahko si tudi privoščite znamenito Sacher torto ali pa si jo kupite in odnesete domov.

Preden bomo zapustili Dunaj se bomo ustavili še pred dvorom Belvedere s parkom in pred impresivno asimetrično stavbo Hundertwasserhaus.

Z Dunaja se boste odpeljali pozno popoldan, s prihodom v Brežice v poznih večernih urah.

Termin: 21. 12. 2023

Prijavnica in cena ekskurzije: 

povezava na spletni obrazec

Cilji ekskurzije

Zgodovina

Poznavanje vloge in pomena Habsburžanov v evropski in slovenski zgodovini.

Dijaki spoznajo pomembnejše predstavnike  družine Habsburžanov: Rudolf I, Marija Terezija,  Jožef II, Franc Jožef I:

– spoznajo značilnosti njihovega vladanja;

– analizirajo in primerjajo različne tipe absolutizma na primerjavi med vladavinama Marije Terezije in Franca Jožefa I;

– spoznajo reforme Marije Terezije in jih povežejo s  spremembami v gospodarskem, šolskem in političnem življenju na   slovenskemu ozemlju;

– poiščejo  povezave med kulturno zgodovinskimi znamenitostmi Dunaja, ki jih bodo obiskali na ekskurziji, ter družino Habsburžanov.

Nemščina

Vedenje o Dunaju in Avstriji in o zgodovinski vlogi monarhije na naših tleh  pasivno in aktivnno besedišče v nemščini in  medkulturne zmožnosti.

Umetnostna zgodovina
Poznavanje prispevkov slov. umetnikov 18.-20. stol. na Dunaju. Dijaki znajo opisati pomembne dunajske umetnostne spomenike, znajo ločevati in prepoznati  umetnostnozgodovinske sloge (gotika, barok, historični slogi, secesija), znajo navesti umetnostne dosežke Slovencev, ki so delovali na Dunaju (Plečnik, Fabiani), znajo to predstaviti v pisni in ustni obliki (krajši govorni nastopi na kraju samem).
Dostopnost