Svet staršev


Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesa staršev v šoli. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku. Predstavnik staršev predstavlja vse starše oddelka in o posameznem vprašanju izraža mnenje večine staršev.

Razpored sej sveta staršev v šolskem letu 2017/18

1. seja sveta staršev – 21. 9. 2017 ob 17. uri v učilnici ZEM

 

Seje sveta staršev v šolskem letu 2016/17

1. seja sveta staršev – 15. 9. 2016

2. seja sveta staršev – 30. 1. 2017

Zapisnik 1. seje Sveta staršev