Svet staršev


Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesa staršev v šoli. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku. Predstavnik staršev predstavlja vse starše oddelka in o posameznem vprašanju izraža mnenje večine staršev.

Seje Sveta staršev v šolskem letu 2019/20

1.seja Sveta staršev – 26. 9. 2019 (vabilo, zapisnik)

2. seja Sveta staršev – 19. 2. 2020 (vabilo, zapisnik)


Arhiv preteklih šolskih let

Seje Sveta staršev v šolskem letu 2018/19

1. seja Sveta staršev – 27. 9. 2018 (vabilo, zapisnik)

2. dopisna seja Sveta staršev – 19. 12. 2018 (vabilo)

3. seja Sveta staršev – 30. 1. 2019 (vabilo, zapisnik)

4. dopisna seja Sveta staršev – 24. 5. 2019 (vabilo, gradivo, zapisnik)

Seje Sveta staršev v šolskem letu 2017/18

1. seja Sveta staršev – 21. 9. 2017 (zapisnik)

2. seja Sveta staršev – 31. 1. 2018 (zapisnik)

3. seja Sveta staršev – 23. 4. 2018 (vabilo)

3. seja Sveta staršev – 12. 6. 2018 (vabilo, zapisnik)